2015. szeptember 11., péntek

2015. szeptember: a napfogyatkozás & holdfogyatkozás hatásairól

Nap- vagy holdfogyatkozás csak akkor jöhet létre, ha Telihold vagy Újhold idején a Nap, a Hold és a Föld egy vonalba kerülnek, és a Földről szemlélve egyik égi test teljesen vagy részben eltakarja a másikat. Ez körülbelül 4 alkalommal következik be egy naptári évben.Spirituális értelemben a fogyatkozások idején kettős hatás alá kerülünk: a sokszorozott energiával ható hold és a különlegesebb, ritkábban előforduló fogyatkozás befolyása alá. A napfogyatkozások erősebb hatással vannak ránk, mivel a nappalra boruló sötétség sokkal félelmetesebb, mintha a holdfogyatkozás esetében az egyébként is sötét éjszakában az utolsó fényforrás is kialszik. A teljes fogyatkozások pedig mindig jelentősebbek a részlegeseknél.
Az, hogy teljes vagy részleges fogyatkozást fogunk-e látni attól függ, hogy a Földnek mely pontjáról kísérjük figyelemmel az eseményt. Például akkor beszélhetünk részleges napfogyatkozásról, ha a szemlélő földrajzi szélességén a Hold csak egy részét takarja el a Napnak. Ha legalább a Nap felét eltakarja a Hold, akkor láthatunk jelentősebb -akár 3 órás- elsötétülést a nappali órákban. Teljes napfogyatkozást sokkal ritkábban tapasztalhatunk, s ennek hossza maximum 7,5 perc lehet és körülbelül 300-500 km-es sávból tekinthető meg.
Azonban az összes fogyatkozással kapcsolatos jelenség esetében az adott napi (óra és percet is tartalmazó) égi képet kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen erősen és lelkünk, életünk mely területeire fog leginkább kihatni. Azok a fogyatkozások, melyeknek képlete több és "nehezebb" aspektust tartalmazn, jelentősebben fognak érződni a Földön is. 
Bármelyik fogyatkozásról legyen is szó, hatása körülbelül 5 hónapig tart: kezdve azzal a hónappal, melyben az esemény bekövetkezik és még az utána következő 4 hónapban is jelen lesz energetikailag.


A szeptember 13.-ai részleges napfogyatkozás hatása


A napfogyatkozások lelki értelemben transzformatív hatással bírnak, akárcsak a Plútó bolygó energiája. Általában a jövőkép bizonytalan, mert a hatás megjelenésekor még nem tudjuk, érezzük, hogy melyik irányba fognak haladni a változások.
Ezúttal a Szűz jegyében találkozik a Nap és a Hold, azaz a kritikusság, a megértés és az alkalmazkodás kerülnek előtérbe. Ahogy ilyenkor fizikailag a Hold eltakarja a Napot, az érzelmeink elhomályosítják öntudatunkat és a fényről az árnyékos oldalra sodornak: szembesítenek bennünket "árnyoldalunkkal". Ráadásul ebben ez esetben a Plútó közbenjárásának köszönhetően érzelmeink nagyon mélyről fognak jönni, ezért a helyzet megélése is szélsőséges lehet bennünk. Talán valami olyannal kell belül megküzdenünk, ami félelmet kelt bennünk és nyugtalanít minket. Feszültség lesz érezhető a racionalitás és a spiritualitás között: vajon a haszon értéke vagy a szeretet érzése a fontosabb?
A Chiron, akit a mítosz szerint édesanyja eltaszított magától, szimbolizálhatja a menekülteket is, akiket hazájuk összeomlása késztet távozásra. Az ő sorsuk emlékeztet midnannyiunkat arra, hogy valami már nincs rendben ezzel a világgal... A média leginkább a félelemkeltés, a haragszítás eszköze. Minél több hírt olvasunk, annál nyugtalanabbak leszünk, és arra gondolunk, milyen rossz fog itt még történni. Jobban tesszük, ha elkerüljük az úgy nevezett híradásokat, és így nem esünk a pánik csapdájába, nem támogatjuk -negatív- gondolatainkkal a nem kívánatos történéseket.

A szeptember 28.-ai teljes holdfogyatkozás hatása


Ezen Telihold idején, mikor a Föld a Nap és Hold közé kerül, a Föld elzárja a napsugarakat a Hold elől, s teljes holdfogyatkozást láthatunk. Ekkor mi itt a Földön megtapasztaljuk a legsötétebb pontot, mikor még a Hold sem világít és teljes a sötétség. Ez az esemény 2015. szept. 28-án hajnalban 4:10-5:23 között lesz látható Magyarországról, és 4:47 perckor következik be a "tökéletes sötétség".
Energetikai hatását tekintve a Mérleg Nap (aktív, férfi oldal) és a Kos Hold (passzív, női oldal) szembenállásba kerülnek, és lekünkben teljesen másra sarkallnak minket. Az árnyékból előjönnek azok a tulajdonságaink, amelyeket már rég el kellene engednünk, méghozzá egy másik ember által, az ő személyiségében láthatjuk meg önmagunkat, ő "csak" a tükörképünket vetíti elénk... "Menjek vagy maradjak? Jó nekem ez a kapcsolat vele vagy sem? Igazán önmagam vagyok vagy valójában csak neki akarok megfelelni?"
Tehát ezen eltérő hatások és a dupla égi jelenség miatt igen erős belső feszültség alá kerülünk, ami kihathat közérzetünkre (fejfájás, fogfájás, influenzaszerű megbetegedések, stressz formájában), napközbeni teljesítményünkre (különös tekintettel az elektronikai eszközökre és a közlekedésre), szinte minden emberi kapcsolatunkra, vagy épp éjszakai alvásunkra. Legjobb, ha meditációval csillapítjuk a keletkező feszültséget.


Jótanácsok

Próbáljuk ezeken a napokon objektívan megfigyelni, hogy a történések által mit üzen nekünk az Univerzum. Ezoterikus segítségképp alkalmazhatjuk a Symbolon kártyát, mely egy jelképesen illusztrált kártyajáték. Képeivel, színeivel, bolygójelölésekkel megjeleníti előttünk azt az energiahatást, mellyel konkrétan dolgoznunk kell. 
Tudatossággal, nagyobb odafigyeléssel és önkontrollal azonban nincs az a fogyatkozási hatás vagy lelkünket érintő holdenergia, melyet nem tudnánk kezelni magunkban. 

Legyen kiegyensúlyozott napotok mindkét fogyatkozás idején és gondolataitokban mindig maradjatok pozitívak! :)

Sebestyén Ági

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése